کد مطلب: 2625 | زمان انتشار: ۱۱:۵۷:۱۱ - چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 1,870 | پرینت از مطلب پرینت از مطلب |

عکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند,برج ابوظبی در ایالت متحده عربی

عکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربی

برج های ابوظبی در آل بهار (ایالت متحده عربی ) که نمای آن با سیستم هوشمند طراحی شده و پوسته های روی نما که از طرح های اسلامی الهام گرفته است در طول روز مانع ورود گرمای بیش از حد به داخل این برج میشود.. دارای ۲۵ طبقه …

عکس از نمای پوسته ای .. شکل پوسته ها و …

عکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربی,عکس آسمان خراش و برجعکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربی,عکس آسمان خراش و برجعکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربی,عکس آسمان خراش و برج عکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربیعکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربی,عکس آسمان خراش و برج عکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربیعکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربی,عکس آسمان خراش و برج عکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربیعکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربی,عکس آسمان خراش و برج عکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربیعکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربی,عکس آسمان خراش و برج عکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربیعکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربی,عکس آسمان خراش و برج عکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربیعکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربی,عکس آسمان خراش و برج عکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربیعکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربی,عکس آسمان خراش و برج عکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربیعکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربی,عکس آسمان خراش و برج عکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربیعکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربی,عکس آسمان خراش و برج عکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربیعکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربی,عکس آسمان خراش و برج عکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربیعکس آسمان خراش طراحی شده با سیستم هوشمند , برج ابوظبی در ایالت متحده عربی,عکس آسمان خراش و برجارسال نظر

کسب درآمد
آخرین مطالب


خرید کریو