۳ تمرین برای داشتن اندامی مناسب بعد از زایمان . . .

۳ تمرین برای داشتن اندامی مناسب بعد از زایمان . . . تمرینات زیر را در ۲ ماه ابتدایی باید حداقل ۳ بار در هفته و بعد از آن ۲ بار در هفته انجام دهید تا به نتیجه دلخواه خود برسید! تمرین مخصوص مامان‌های جوان: شماره ۱ روی کمرتان دراز بکشید، زانوها را خم کنید و دست‌ها... 

آخرین مطالب