۲۵ نکته برای توقف احساس پوچی

برای جلوگیری از این احساس، ۲۵ مورد زیر را مد نظر داشته باشید و به آنها عمل کنید:   ۱- محرک ها را بشناسید. کی و کجا این احساس به شما دست می دهد؟ آیا یک موقعیت خاص و یا یک فرد خاص، احساس پوچی شما را تحریک می کند؟ هر زمانی که آن محرک برای شما پیش آمد، آن را... 

آخرین مطالب