برنامه پیاده روی برای لاغری

برنامه پیاده روی برای لاغری ۱۲ هفتــه پیــاده روی بــرای لـــاغــــری . . . پیاده روی کنید و به وزن دلخواه خود برسید             هفته گرم‌کردن ( پیاده‌روی آرام) تمرین (پیاده‌روی تند) سرد کردن ( پیاده‌روی آرام) زمان هفته اول  ۵ دقیقه ،... 

آخرین مطالب