۵ عامل اصلی خشم و عصبانیت

۵ عامل اصلی خشم و عصبانیت (برای زندگی بهتر : از این ۵ گروه خشمگین نباش !) خشم یعنی احساس ناراحتی در نتیجهٔ یک شکایت تخیلی یا واقعی. خشم یعنی احساس مضاعف. یعنی وقتی از یک شرایط واحد خشمگین هستیم، احساس تنفر، آزردگی و عصبانیت را بارها در خود باز تولید می‌کنیم.... 

آخرین مطالب