چگونه به همسرمان نشان دهیم که دوستش داریم

چگونه به همسرمان نشان دهیم که دوستش داریم هرگز در جمع ، اشکالات و اشتباهات او را به او گوشزد نکنید ، او را تمسخر و یا طرد نکنید. اگر او مرتکب اشتباهی می شود حتما” بطور خصوصی به او بگویید . در زندگی متاهلی ، گاهی کار زیاد ، فرزندان و یا حتی فعالیتهای روزمره... 

آخرین مطالب