«سیگار» سالانه جان چند‌ هزار ایرانی را می‌گیرد؟

سیگار احتمال سرطان ریه را ٣٠ برابر می‌کند، سکته قلبی را هم ٢ تا ۴ برابر زیاد می‌کند به ازای هر ۶ مرد سیگاری یک زن سیگاری در کشور تعدادشان کم نیست، کسانی که در ایران سیگار و قلیان مصرف می‌کنند؛ ۵‌میلیون و ٣٠٠‌هزار نفری می‌شوند. آمار مرگ‌ومیرشان هم... 

آخرین مطالب