چگونه خوب زندگی کنیم؟

کد مطلب: 4135 | زمان انتشار: ۹:۵۸:۲۸ - دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۲ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 779 | |

چگونه خوب زندگی کنیم؟

بیست روش برای زندگی بهتر:

۱- روزانه سه نفر را مورد تحسین قرار دهید
۲- طلوع خورشید را تماشا کنید.
۳- در سلام کردن پیشقدم باشید.
۴- توقعات خود را کاهش دهید.
۵- با همه طوری رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتارکنند.
۶- هیچ گاه از کسی ناامید نشوید زیرا معجزه غیرممکننیست.
۷- به دیگران حسادت نکنید.
۸- برای کسب دانش و شهامت دعا کنید نه برای به دستآوردن مادیات. 
۹- سرسخت باشید ولی مهربان

۱۰- اسم اشخاص را فراموش نکنید.
۱۱- دلرحم تر از آنچه نشان می دهید باشید.
۱۲- فراموش نکنید که بزرگ ترین نیاز عاطفی انسانقدرشناسی از اوست.
۱۳- به قول خود عمل کنید.
۱۴- حتی هنگام ناراحتی، سعی کنید خشم خود را کنترلکنید.
۱۵- فراموش نکنید که موفقیت یک شبه به دست نمی آید.
۱۶- فراموش نکنید برنده ها کاری می کنند که بازنده هانمی کنند.
۱۷- سعی کنید اولین چیزی که سر کار خود می گویید باعثشادی دیگران شود.

۱۸- شادی دیگران را خراب نکنید.
۱۹- فرصت علاقه نشان دادن به نزدیکانتان را از دستندهید.
۲۰- بعضی مطالب را پیش خود نگه دارید تا احساساتکسانی که دوستشان دارید جریحه دار نشود .ارسال نظر