کد مطلب: 2039 | زمان انتشار: ۱۶:۰۲:۵۷ - دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 4,131 | پرینت از مطلب پرینت از مطلب |

عکس بیمارستان/ نمونه بیمارستان

بیمارستان خصوصی در Villeneuve D’Ascq

عکس از نما و فضاهای داخلی بیمارستان / ورودی و لابی بیمارستان/ اتاق های بیمارستان / اتاق انتظار بیمارستان

و نقشه های بیمارستان: نما و مقطع و پلان بیمارستان

عکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستان

بیمارستان خصوصی در Villeneuve D’Ascq

بیمارستان های خصوصی جدید در Villeneuve D’Ascq (در شمال فرانسه) در پاسخ به برنامه نوسازی منطقه ای با هدف بهبود کیفیت مراقبت های بهداشتی است. تسهیلات عمل به عنوان یک عنصر ساختار در همکاری با کلینیک در حال حاضر در اطراف شهر لیل در حال حاضر. بیمارستان مراقبت های چند رشته ای برای بیماران سرپایی و بیماران نیاز به بستری شدن در بیمارستان کامل فراهم می کند. برنامه های آن شامل ۲۲۵ تخت و واحدهای پزشکی، جراحی و زنان نیز به عنوان یک مرکز پزشکی فنی. آن واحد بزرگ زایمان ۴۲ تخت، ۱۰ اتاق عمل و همچنین واحد پزشکی پرتو درمانی، شیمی درمانی و انرژی هسته ای. – اطلاعات بیشتر در:در سال ۲۰۰۷، آژانس Pargade ژان فیلیپ برنده رقابت راه اندازی شده توسط لا Générale د سانته نامگذاری شد. این تیم شامل EGIS NORD، شرکت مهندسی همه کاره، و مارتین و Guiheneuf به، یک شرکت تخصصی در خدمات نقشه برداری، مقدار.

این بیمارستان دارای یک منطقه طرح خالص ۲۲۶۸۱ متر مربع است. هزینه های کلی از آثار نشان دهنده ۴۱ میلیون € (۲۰۱۲ ارزش). عملیاتی از ۲۶ ژوئن ۲۰۱۲، بیمارستان جدید در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۲ افتتاح شد. عکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستان عکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستانعکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستانعکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستانعکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستانعکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستان عکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستانعکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستان عکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستانعکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستان عکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستانعکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستان عکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستانعکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستان عکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستانعکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستان عکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستانعکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستان عکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستانعکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستان عکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستانعکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستان عکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستانعکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستان عکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستانعکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستان عکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستانعکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستان عکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستانعکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستان عکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستانعکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستان عکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستانعکس بیمارستان,نمونه بیمارستان,نمای بیمارستان,دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان,پلان بیمارستان,سایت بیمارستان,نقشه بیمارستانارسال نظر

کسب درآمد
آخرین مطالب


پیش بینی فوتبال خرید کریو