اس ام اس سخن بزرگان (سخنان زرتشت)

کد مطلب: 4335 | زمان انتشار: ۱۵:۴۹:۴۱ - سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۲ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 1,536 | |

اس ام اس سخن بزرگان (سخنان زرتشت)

اس ام اس سخن بزرگان (سخنان زرتشت)

نیکی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه.زرتشت
.
.
.
عاشق عاشقی باش و دوست داشتن را دوست بدار، از تنفر متنفر باش و به مهربانی مهر بورز، با آشتی آشتی کن و ازجدایی جدا باش.زرتشت
.
.
.
فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است.زرتشت
.
.
.
شریف ترین دلها دلی است که اندیشه ی آزار کسان درآن نباشد.زرتشت
.
.
.
خورشید باش که اگر خواستی برکسی نتابی نتوانی .زرتشت
.
.
.
عشق می ماند؛ انسان ها هستند که عوض می شوند .زرتشت
.
.
.
خوشبختی از آن کسانیست که خواهان خوشبختی دیگران باشند .زرتشت
.
.
.
اگر کسی را دوست داری، به او بگو . زیرا قلبها معمولاً با کلماتی که ناگفته میمانند، میشکنند .زرتشت
.
.
.
کسی که بر نفس خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد.زرتشت
.
.
.
بردباری ، هنگامی خوب است که مبدأ منزهی داشته باشد ، وگرنه در مقابل بیدادگری ، بردباری ناتوانی ، و ناتوانی مقدمه نابودی است.زرتشت
.
.
.
انسانهایی که تنها هستند،همیشه در معرض خطر عشق اند.زرتشت
.
.
.
همیشه اشتباهات مردم را ببخش نه به خاطر اینکه آنها سزاوار بخشش اند بلکه تو سزاوار آرامش هستی.زرتشت
.
.
.
آنچه را می شنوید به عقل سلیم و منش پاک و روشن بسنجید و آنگاه بپذیرید.زرتشت
.
.
.
در دوره ای که از آن اوباش است بهتر است که اعتماد و اندیشه تان را پنهان کنید.زرتشت
.
.
.
راه جهان یکی است و آن راستیست .زرتشت
.
.
.
من آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید در آن بگذرانم .زرتشت
.
.
.
دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از آنو همیشه قسمتی از غم دیگران باش نه دلیل آن.زرتشت
.
.
.
هنگامی که همه یکسان فکر می کنند دیگر کسی بیشتر نمی اندیشد.زرتشت
.
.
.
فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی.زرتشت
.
.
.
خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان اما به قدر فهم تو کوچک .زرتشت
.
.
.
نیکی و سود خویش را در زیان دیگری مخواه.زرتشت
.
.
.
شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار کسان در آن نباشد .زرتشت
.
.
.
بهترین زندگی دو جهان برای کسانی است که نیک بیاندیشند و پارسایی را سرلوحه زندگی خویش کنند . زرتشت
.
.
.
همسری که برای دخترت برگزیدی به او معرفی کن ولی انتخاب نهایی را به دست خودش بسپار . زرتشت
.
.
.
انسانی که گمراهی را ببیند و او را با دانش و خرد خویش راهنمایی نکند در ردیف گناهکاران است . زرتشت
.
.
.
انسان به هر چه که اراده کند خواهد رسید . اندیشه آدمی سازنده زندگی اوست . زرتشت
.
.
.
خداوند این جهان زیبا را برای شادی انسان در مسیر نیک آفریده است .زرتشت
.
.
.
کسانی در زندگی سرافراز و آسوده خواهند زیست که در زندگی به ندای وجدان درونی خویش گوش فرا دهند و آن را ارج نهند . زیرا وجدان درونی همه انسانها آنها را به سوی کردار نیک رهنمایی میکند . زرتشت
.
.
.
وظیفه هر انسان در زندگی اش کار و کوشش و آبادی و پیشرفت جهان است . زرتشت
.
.
.
هر کس باید بیاندیشد که کیست ؟ از کجا آمده است و برای چه در این جهان زندگی میکند ؟ زرتشت
.
.
.
انسان در گزینش خوب و بد زندگی اش آزاد است . هر زن و مردی بایستی بهترین گفتار را بشنوند و مسیر خویش را در زندگی برگزیند .زرتشت
.
.
.
بهشت و دوزخ ما در این جهان در دستان خود ماست . نیکی پاسخ نیکی است و بدی سزای بدی . نتیجه زندگی ما حاصل اعمال ماست . زرتشت
.
.
.
خوشبخت کسی است که خوشبختی دیگران را فراهم سازد .زرتشت
.
.
.
هر یک از شما باید در کردار نیک به دیگری سبقت جوید و از این رو زندگی خود را خوش و خرم سازد. زرتشت
.
.
.
زندگی شما وقتی زیبا و شیرین خواهد شد، که پندارتان، کردارتان و گفتارتان نیک باشد.زرتشت

 ارسال نظر